ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ


ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

     Υπεύθυνος ΕργαστηρίουΑλέξανδρος Καράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής


                                           

     Διαθέσιμοι servers του εργαστηρίου

  

   Μαθήματα του εργαστηρίου (Window)

   Δραστηριότητες των φοιτητών A (Linux)

   Δραστηριότητες των φοιτητών  B (Linux)